Регистър на лекарствени продукти, разрешени за употреба по централизирана процедура съгласно Регламент (ЕО) №726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година. Разрешенията за употреба важат за всички страни от Европейския съюз, включително и България.

Лекарствени продукти, притежаващи разрешение за употреба в Република България Лекарствените продукти, разрешени за употреба по централизирана процедура, не са включени в регистъра на ИАЛ. Те се публикуват в регистъра на ЕМЕА.(горната връзка)

Подобни статии:
 

Реклама