При операция на жлъчката има клинични пътеки, които включват лапароскопски методи. Лапароскопският метод за операция на жлъчния мехур е включен например в клинична пътека (КП) № 170 "Лапароскопска холецистектомия". В алгоритъма за изпълнение на клиничната пътека е записано, че НЗОК заплаща по тази КП извършена една основна оперативна процедура и минимум по една диагностична процедура от три различни групи, по преценка на лекуващия лекар.

Не се заплащат следните скъпоструващи консумативи за провеждане на лечението: лапароскопски консумативи и стерилни полиетиленови ръкави за глава на камерата. Следва да заплатите и потребителска такса за болничен престой, която е 2% от минималната работна заплата за страната – понастоящем 4.80 лв. на ден. Ако вече сте се лекували 10 последователни дни през 2010 г, се освобождавате от заплащане на потребителска такса при следваща хоспитализация през годината. Ако сте освободена от потребителска такса (съгласно Приложение № 14 "Списък със заболявания, освобождаващи здравноосигурените лица от потребителска такса по чл.37, ал.2 от Закона за здравното осигуряване") също не заплащате за болничния престой. / Въпроси и отговори - НЗОК

Подобни статии:
 

Реклама