Майка ми е с диагноза Паркинсонова болест. Съобразно предписаната доза за лечение от специалист-невролог, на месец тя получава по 45 таблетки Мадопар, което за 6 месеца, както е необходимо да се впише в протокола от лекаря специалист, прави 270 таблетки. Личният й лекар не й изписва последните 70 таблетки, защото няма възможност да се отброят в аптеката и тя си ги закупува свободно. Въпросът ми е след като лечението е непрекъснато тези 70 таблетки не трябва ли да се сумират с 30 таблетки от протокола за следващите 6 месеца и по този начин да не се налага тя да си купува лекарства сама? Изобщо как да се постъпи за да не се налага тя да си закупува Мадопар при условие, че лекарството се отпуска от НЗОК?

Вашата майка не следва да закупува Madopar. След като месечната доза е 45 таблетки, протоколът следва да бъде заверен за две опаковки за 133 дни. Следващият протокол следва да бъде заверен след 133 дни. С цел осигуряване непрекъсваемост на лечението, след изпълнение на рецептата по последния /съгласно утвърдения в протокола/ прием, изпълнителите на медицинска помощ и здравноосигуреното лице могат да започнат подготовка на необходимите документи за издаване на нов протокол.
Валидността на протокола е до 6 (шест) месеца от датата на заверяването му в РЗОК. / Въпроси и отговори - НЗОК

 

Реклама