Личният лекар има ли право да издаде директно направление за мамолог, или трябва да издаде направление за хирург, който от своя страна да издаде направлението за мамолог.

Общопрактикуващият(личният) лекар може да назначава ВСМДИ с направление за МДД (бл.МЗ-НЗОК №4) в случаите на:
1. писмено назначение от ТЕЛК или от НЕЛК;
2. за ВСМДИ: „Мамография на двете млечни жлези” от пакет „Образна диагностика” / Въпроси и отговори - НЗОК

 

Реклама