Имам ли право на направление от личния лекар за хормонално изследване за хормоните Estradiol, Prolactin и Progesteron след като съм здравноосигурено лице ?

НЗОК заплаща изследванията на хормоните FT4, TSH, LH, FSH, Prolaktin, Estradiol, Testosteron, Progesteron. Общопрактикуващият(личният) лекар може да издаде “Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК №4) и за високоспециализирани медико-диагностични изследвания, в случаите на:

1. писмено назначение от ТЕЛК или от НЕЛК;
2. за ВСМДИ: "Хормони: fT4, TSH".
Общопрактикуващият(личният) лекар или лекарят специалист издават направление за медико-диагностични изследвания в лаборатория, сключила договор с НЗОК. / Въпроси и отговори - НЗОК

 

Реклама