Нива на страха. От какво ни е страх

Какви са нашите страхове. От какво най – много ни е страх.

Ниво първо
„Парализиране”
Страх ви е, че правите нещо грешно и за това спирате да го правите изобщо.

Ниво второ
Неефективност
Не намирате никакъв смисъл да вършите нещо, което мислите, че не го правите правилно.

Ниво трето
Паника
Виждате безизходица и очаквате лош край на нещата.

Ниво четвърто
Колебание
Колебание да започнете нещо ново, защото новото за вас е страх, страх от неизвестното и несигурното. Фокусирали сте се само върху старото и изпитаното.

Ниво пето
Съмнение 
Страх от присмехът на другите, че няма да можете да се справите с нещо, и да понесете тяхната критика и подценяване.

Ниво шесто
Различното 
Страх от това да излезете от общоприетите догми и традиции и да се покажете в различна светлина. Страх от отричане от обществото и осъдителна реакция.

Ниво седмо
Обреченост
Страх от новото и непознатото. Страх от това, че няма да се справите с новите неща. Страх от смъртта.

 

Реклама