Профилактични годишни прегледи

За здравноосигурените граждани над 18-годишна възраст – независимо дали са диспансеризирани или не, НЗОК заплаща един задължителен профилактичен преглед годишно.
Профилактичният преглед, проведен от общопрактикуващия(личния) лекар, включва клиничен преглед за изясняване на здравословното състояние.

При него лекарят: изчислява индекса на телесната маса; прави оценка на психическото състояние; изследва остротата на зрението; изследва мануално гърдите при жените; измерва артериалното (кръвно) налягане; прави Електрокардиограма(ЕКГ); изследва урината (с тест-ленти) за: протеин, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген/билирубин, рH. Назначава и лабораторни изследвания за триглицериди и холестерол.
Профилактичният преглед се извършва от общопрактикуващ лекар с необходимия обем дейности и изследвания и при формиране в определена рискова група(определя се рискът да се развият сърдечно-съдови заболявания, злокачествени заболявания или захарен диабет), на здравноосигурените лица се провеждат необходимите изследвания и/или консултации със специалист по профила на заболяването за уточняване на диагнозата и определяне на лечение. Т.е., ако личният лекар прецени, че жената попада в рискова група за развитието на злокачествено заболяване, той задължително я насочва за консултация със специалист по профила на риска (при жените – със специалист по акушерство и гинекология или хирургия). В този случай лекарят издава направление. Необходимо е лабораториите и лекарите специалисти да са сключили договор с НЗОК. Информация за дейностите, включени в профилактичните прегледи, заплатени от НЗОК, може да намерите на нашата в "Национален рамков договор” - „Приложение № 15 – Профилактични прегледи на здравноосигурени лица над 18-годишна възраст.” / Въпроси и отговори - НЗОК

 

Реклама