НЗОК заплаща раждането по клинична пътека № 141 "Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение"(подробна информация ще намерите на нашия сайт в „Национален рамков договор ”, подменю „Приложение № 18”).
Това включва както раждане по нормален път, така и чрез цезарово сечение.

Начинът на родоразрешение се определя от АГ–специалиста. За раждане чрез цезарово сечение съществуват определени медицински индикации. Ако АГ-специалистът прецени, че е наложително секцио, бременната жена няма да заплати интервенцията.
В цената на пътеката са включени всички процедури, медикаменти и необходими консумативи. Бременните и родилките до 45 дни след раждането са освободени от потребителска такса за болничния престой.
На бременната жена е необходимо направление за хоспитализация (бл.МЗ-НЗОК № 7), издадено от лекар, сключил договор с НЗОК. Бременната може да постъпи в болница и по спешност чрез Спешна помощ. Добре е жената да носи със себе си цялата документация от изследванията, направени по време на бременността.
Бременната жена трябва да постъпи в лечебно заведение за болнична помощ, сключило договор с НЗОК по КП № 141. Справка за лечебните заведения за болнична помощ, сключили договор с РЗОК/НЗОК, може да намерите - „За пациента” - „СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА. С ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ИЗПЪЛНЯВАЩИ БОЛНИЧНА ПОМОЩ, ПЪРВИЧНА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ И АПТЕКИ”. / Въпроси и отговори - НЗОК

 

Реклама