Подаването на документи за издаване на ЕЗОК става по местоживеене – в офисите на фирмата, която отпечатва картите – консорциум „КИМ 2000”. За целта е необходимо в офиса на фирмата във Вашия окръжен град да подадете: заявление по образец (получава се в офисите на фирмата), копие от личната Ви карта и Ваша цветна снимка паспортен формат.

Валидността на ЕЗОК е една година от датата на издаването й.
Всяка година картата подлежи на подновяване(издава се нова ЕЗОК) – по същата процедура.
ЕЗОК е безплатна за гражданите, като се заплаща само цената на заявлението – 0,12 лв. Адресите на офисите на фирмата може да намерите на електронната страница на НЗОК в меню „Международно сътрудничество” – подменю „Европейска интеграция”. След като сте от София, може да отидете във всеки офис - от значение е градът, където се намира Районната здравноосигурителна каса по местоживеенето Ви.  / Въпроси и отговори - НЗОК

 

Реклама