Поставянето на тазобедрена и колянна става е включено в КП № 216 “Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става”. В цената на клиничната пътека влиза дейността по оперативната процедура, медикаментите и консумативите, както и предвидените следоперативни грижи. Отделно от дейността по пътеката, НЗОК заплаща за тазобедрена става 1080 лв.

ТАЗИ СУМА СЕ ПРЕВЕЖДА НА БОЛНИЦАТА ОТ РАЙОННАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ПО СЪОТВЕТНИЯ РЕД, А НЕ СЕ ДЪЛЖИ ОТ ПАЦИЕНТА. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПАЦИЕНТЪТ ПРЕДПОЧЕТЕ ПО-СКЪПО МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ В СРАВНЕНИЕ С ДОГОВОРЕНОТО В НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР, ДОПЛАЩА РАЗЛИКАТА В ЦЕНАТА. По закон НЗОК НЕ ВЪЗСТАНОВЯВА заплатени от пациента средства. Извън дейностите, които заплаща НЗОК, лечебните заведения трябва да имат изготвен ценоразпис, поставен на видно място, от който пациентите да се информират за цените на предлаганите услуги и консумативи.
За всеки ден болнично лечение здравноосигуреното лице заплаща потребителска такса в размер на 2% от минималната работна заплата, т.е. по 4.80 лв. Ако се налага лечение в болница повече от 10 дни за една година, не се заплаща потребителска такса за престоя след десетия ден. Не се дължи потребителска такса за лечение в болница и ако здравноосигуреното лице има заболяване, включено в Списъка на освободените от потребителска такса лица. Списъкът е публикуван в „Национален рамков договор”, „Приложения към НРД – Приложение № 14”. Лечението по клинична пътека включва до два контролни прегледа след изписването на пациента от болничното заведение. / Въпроси и отговори - НЗОК

 

Реклама