Личният ми лекар казва,че след като преди 6 месеца ми е издал направление за кардиолог, в следващите 2 години няма право да ми издаде отново такова, макар кардиолога да ми каза,че задължително трябва да отида след 6м. отново на преглед. Има ли задължителен период от време след издаването на медицинско направление за специалист, в който период ново такова не може да бъде издавано макар и да е за друг, различен специалист и съвсем друг здравен проблем?

1.От въпроса не става ясна точната диагноза на Вашето заболяване. Вероятно сте диспансеризиран с определен вид сърдечно заболяване. Ако е така, за здравноосигурените лица е предвидена консултация със специалист по кардиология (със съответния пакет изследвания) 2 пъти годишно или до края на живота Подробна информация за прегледите, изследванията и консултациите с лекар специалист, които НЗОК заплаща за диспансеризираните здравноосигурени лица, е публикувана , в „Национален рамков договор” –  „Приложения към НРД – Приложение № 13 (диспансеризация при личния лекар) и Приложение № 16 (диспансеризация при лекар специалист).

Диспансеризацията при лекар специалист(кардиолог) става с направление за диспансеризация, издадено от личния лекар. Когато става дума за смяна на диспансеризиращ лекар, възможно е здравноосигуреното лице да смени лекаря, при когото се води на диспансерен отчет. За целта личният лекар следва да издаде ново направление, с което пациентът да отиде при новоизбрания специалист.

2. По принцип няма ограничения в броя на ползваните направления през годината за консултация със специалист. Лекуващият лекар (общопрактикуващ или специалист) обаче е този, който преценява необходимостта от издаване на направление за прегледи и изследвания, съобразно състоянието на пациента.

Изпълнителите на първична и специализирана медицинска помощ разполагат с точно определен брой медицински направления (МЗ-НЗОКбл.3), медицински направления за високо-специализирани дейности (МЗ-НЗОКбл.3А) и направления за медико-диагностични изследвания бланка (МЗ-НЗОКбл.4) за всяко тримесечие, които следва да разходват своевременно и съобразно потребностите на пациентите. Това ограничение се налага от факта, че НЗОК разполага с точно определен финансов ресурс, съгласно Закона за бюджета на НЗОК за 2010 година. Личният лекар по преценка и при необходимост може да издаде да издаде повече от 1 направление за един и същи период, но за различни специалисти. / Въпроси и отговори - НЗОК

 

Реклама