Следродилна депресия
Тя трае около 4 месеца след раждането и е различна по сила и продължителност. Това е един вид шок от новият начин на живот. 

Сезонно афективно разстройство
Това разстройство настъпва обикновено  през зимата или есента. За да се постави такава диагноза трябва индивида да е имал симптомите през последните две години по това време на годината.

Разстройство с изявена тревожност
При този тип депресия се наблюдава силна  тревожност с присъствие на панически атаки и разстройство, социална фобия, агорафобия и генерализирана тревожност.

Атипична депресия
Атипичната депресия е производна на клиничната и се нарича още дистимия. Тук настроението на страдащият се подобрява при определени събития и случки, а симптомите са:

 • Значително увеличение на апетита
 • Сънливост
 • Отпадналост
 • Продължителна тъга  раздразнителност

Хронична депресия
Хроничната депресия се диагностицира ако са налице симптомите повече от две години.

Двойна депресия
Тук депресивния период е продължителен ( около 2 седмици) с тежка изразност на дистимия.

Ендогенна депресия
При този вид депресия причината не е ясна, просто индивида изпада в депресия.

Ситуационна депресия или реактивна депресия
Тук тази депресия е резултат от определено събитие или случка – уволнение от работа, загуба на любим човек ... Тя започва до третият месец от събитието и продължава около половин или една година.

Ажитирана депресия
Тук депресията се изразява в прекалена активност и липса на меланхолично настроение. Напълно различна от останалите видове.

Психотична депресия
При нея са характерни симптоми на халюцинации, чуване на гласове и различни вярвания.

Меланхолична депресия
Тази депресия е производна на клиничната. При нея има дълъг период на подтиснато настроение, което не се повлиява от нищо положително.

 • Лошото настроение от сутринта
 • Разпокъсан сън
 • Мудност и отпадналост
 • Чувство за вина

Кататонна депресия
Това също е производна на клиничната депресия.

 • Не адекватно реагиране спрямо околните и средата
 • Не желание за контактуване с околните
 • Странни маниери и поведение
 • Безсмислена повторяемост на движения, тикове.

Лечението при всички посочени по горе видове депресии е в зависимост от тежестта и интензивността на симптоматиката. Основно те се лекуват с антидепресанти, които се изписват от лекари специалисти в областта.

прочетете и Видове депресия. Първа част

 

Реклама