Биполярното разстройство е сериозно заболяване. Това заболяване кара индивида да възприема нормалните неща и случки като нещо много изключително  и рядко.
Хората страдащи от този вид разстройство са постоянно в променящо се настроение – от весело до депресивно възприемане за света.

Това разстройство често се бърка с другите видове депресии.
Биполярното разстройство е болест, която присъства през целият живот на страдащият. Пълно излекуване няма, но може да се контролира и овладее до минимално ниво, където няма резки смени на настроението. Балансира се емоционалното му ниво.

Емоционални състояния при биполярното разстройство
Доказани са четири вида емоционални състояния:

Депресия
При това състояние страдащите от биполярно разстройство се чувстват много тъжни и обезверени за дълго време. Прекарват деня и нота в леглото и нямат желание за абсолютно нищо.

Мания
Манията е другото състояние на биполярното разстройство.  Тя започва с добро настроение, което е придружено от гняв и раздразнителност. И това е причината те да вършат доста рисковани неща.

Хипомания
Това състояние е по леко от манията. Тук страдащият усеща себе си като Супермен, който може да върши много неща на куп. Това състояние може бързо да премине към мания или депресия. Хипоманията поради преходният си характер остава често незабележима за околните.

Смесено настроение
Тук страдащият преминава от депресия до мания и то в рамките на няколко часа.

 

Реклама