Има пет – известни  тревожни разстройства.

Паническо разстройство
То представлява спонтанна паническа атака и се изразява в това, че лицето изпитва ужасен страх. Като интензитетът на самият страх може да достигне пределът си. Затова много хора изпадат в нервни кризи или си мислят, че получават сърдечна криза.

Социално безпокойство
Социалното безпокойство е известно още като остро стресово разстройство. Това е чувство на силен страх или по скоро паника, която е свързана с появата на индивида на обществени места. Не харесват да са център на внимание на много хора и изпадат в стресово разстройство.

Остро пост  травматично разстройство
Индивида попада в ситуация, която за него е заплаха за живота му. Той изпада в паника, която в същност е силен страх от преживяна опасност.

Натраплив страх
Това психично разстройство е предизвикано от внезапни натрапливи и лоши мисли. Тези мисли предизвикват маниашки действия като миенето на ръцете след всяко пипане на независимо на какво, повтаряне на думи, страх от болести и т.н. Натрапливият страх е постоянен и може да бъде много разрушителен за личността.

Генерализирана тревожност
Това е голямо безпокойство или очакване продължаващо дълго време с месеци. Изразява се в това, че индивида чака да се случи нещо много лошо  за дълъг период от време. Тук могат да се проявят и всички по горе споменати тревожни разстройства.

 

Реклама