Профилактични прегледи при деца

Печат

Профилактичните прегледи при децата се отнасят към навършена възраст от датата на раждане, а не от последния осъществен преглед. При извършване на прегледа имайте предвид възрастта на детето, а не датата на последния преглед.

НЗОК заплаща не повече от предвидените за съответната възраст прегледи съгласно Приложение 15 и Приложение 17 от НРД.  Ако прегледът е осъществен на рождената дата на детето, той се зачита за горната възраст.
Само при преминаване в по-горна възраст и съответно - промяна в МКБ, се подава с exam type 13. Например: при преминаване в следващата възрастова група и ако е било с Z00.2, следващият код Z00.3 трябва да подадете с exam type 13.

Подобни статии: