Съгласно Наредба № 3 от 5.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и програма „Детско здравеопазване”, НЗОК заплаща едно изследване на хемоглобин, брой еритроцити, брой левкоцити, MCV, MCH, MCHC, хематокрит, СУЕ на дете на 3-годишна възраст и 1 път годишно - изследване за чревни паразити - за деца от 2 до 7-годишна възраст, извършени по реда на Националния рамков договор, в лаборатории, сключили договор с НЗОК. НЗОК заплаща само изследванията по повод заболяване и тези, включени в профилактичните прегледи на децата.

 

Реклама