Ред за получаване на Рокалтрол по здравна каса

Печат

Към международното непатнетно наименование Calcitriol  спадат лекарствените продукти  Rocaltrol capsules, soft 0,25 mcg х 100 /цена в Приложение 1 на ПЛС  79,13 лв. и заплащане 30,53 лв. от НЗОК/ и OsteoD 0,25 micrograms capsules soft soft 0,25 mcg х 30 /цена в Приложение 1 на ПЛС  9,16 лв. и заплащане 9,16 лв. от НЗОК/

Цитираните медикаменти се заплащат от НЗОК за следните заболявания:
- МКБ E 83.3 - Разстройства на обмяната на фосфора
- МКБ E 89.2 - Следпроцедурен хипопаратиреоидизъм
- МКБ N 18    - Хронична бъбречна недостатъчност
Редът за предписването, отпускането и получаването им е Група ІВ по протокол, утвърден и заверен от комисия в РЗОК, съгласно „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение с Calcitriol на болни с разстройство в обмяната на фосфора и следпроцедурен хипопаратиреоидизъм”.

Подобни статии: