При посещение на педиатър при издаването на болничен лист за гледане на дете до 6г. лекаря ми поиска да заплатя 2.40лв.

Съгласно Националния рамков договор 2010, общопрактикуващият(личният лекар) издава и/или заверява документи на записаните в неговия регистър здравноосигурени лица, съгласно НАРЕДБА № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, ГАРАНТИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК. За издаване на болничен лист не се дължи потребителска такса.  Тя се дължи за оказана медицинска помощ.  В случая, на лицето, на което се издава болничен лист за гледане на болно дете, не е оказана медицинска помощ. Следователно, това лице не дължи потребителска такса.

Подобни статии:
 

Реклама