По принцип няма ограничения в броя на ползваните направления през годината за консултация със специалист. Лекуващият лекар (общопрактикуващ или специалист) обаче е този, който преценява необходимостта от издаване на направление за прегледи и изследвания, съобразно състоянието на пациента.

Броят на направленията и сумите за изследвания се определят съобразно пациентските листи на лекарите, като се отчитат няколко показателя - възраст на пациентите, хронични заболявания, профилактични прегледи и др.
„Приготвяне на препарат – цитонамазка от женски полови органи - Микроскопско изследване на проба от женския генитален тракт (клетъчен блок и намазка по Папаниколау)”, е изследване, което НЗОК заплаща. Ако личният лекар прецени, би могъл да Ви издаде направление за специалист по акушерство и гинекология, който да вземе цитонамазка. Изследването обаче не е включено в задължителния пакет профилактични изследвания на Касата.
Вие имате право да решите къде да отидете за преглед и изследвания. Достатъчно е лекарите и лабораториите да са сключили договор с НЗОК.

 

Реклама