Прегледът при специалист се извършва с издадено от общопрактикуващия(личния) лекар „Медицинско направление за консултация и съвместно лечение” бл..МЗ-НЗОК №3. Броят на вторичните прегледи се определя от специалиста в рамките на 45 дни от извършването на първичния преглед в зависимост от необходимостта на провежданото лечение. Ако не са изтекли 45 дни от първичния преглед, може да посетите специалиста, без да е необходимо за целта да вземете ново направление от личния лекар.

 

Реклама