Инжекцията с анти-Д гама-глобулин е включена като терапевтична процедура в Клинична пътека /КП/ №141 „ Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение”.

В алгоритъма на пътеката е предвидено, че ако родилката е Rh – отрицателна и няма антитела, а съпругът  и бебето са Rh-положителни, до 72 часа след раждането се извършва профилактика с анти-Д гама глобулин. При всички случаи, когато се налага такава профилактика, медикаментът следва да бъде осигурен от болничното лечебно заведение, което е сключило договор с НЗОК и изпълнява посочената КП. Болницата няма основание да изисква заплащане от здравноосигурени пациентки. НЗОК не възстановява средства в случаите, когато пациентите си закупуват медикаменти и консумативи, необходими за диагностично-терапевтичния процес, заложен в алгоритъма на клиничните пътеки. / Въпроси и отговори НЗОК

 

Реклама