Имате право да изберете кой да следи бременността Ви – общопрактикуващият
(личният) лекар или акушер-гинекологът.
Наблюдението на бременността от специалист по акушерство и гинекология се извършва с „Медицинско направление” (бл. МЗ-НЗОК № 3), издадено от личния лекар.

За здравноосигурените бъдещи майки НЗОК има разработена програма „Майчино здравеопазване”. В нея са включени прегледи и изследвания за проследяване на бременността, заплатени от НЗОК.

Програмата се изпълнява от лекар (общопрактикуващ или акушер-гинеколог), сключил договор с НЗОК, който е избран от бременната жена. При рискова бременност програма „Майчино здравеопазване” задължително се изпълнява от специалист акушер-гинеколог.
Ако не сте доволна от оказаната Ви помощ от акушер-гинеколога, може да направите преизбор на наблюдаващия бременността Ви АГ- специалист. За целта Вашият личен лекар ще издаде „Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение” (бланка МЗ-НЗОК №3).
Първоначално избраният от Вас акушер гинеколог трябва да предостави необходимата документация, свързана с бременността Ви.
Отговор на въпросите, отнасящи се до правата на здравноосигурените бременни жени и майки може да получите от сайта на НЗОК - в меню „Национален рамков договор 2010”- подменю „Приложение № 15 и № 17”, както и от публикуваната в електронен вид брошура "Аз ще ставам майка". Тя е подготвена в съответствие с програмата на НЗОК "Майчино здравеопазване". Брошурата е достъпна от уводната страница на институцията и е лесно различима чрез художественото си оформление.
НЗОК заплаща раждането по клинична пътека № 141 "Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение". Това включва както раждане по нормален път, така и чрез цезарово сечение. Начинът на родоразрешение се определя от АГ–специалиста. За раждане чрез цезарово сечение съществуват определени медицински индикации. Ако АГ-специалистът прецени, че е наложително секцио, бременната жена няма да заплати интервенцията.
В цената на пътеката са включени всички процедури, медикаменти и необходими консумативи. Бременните и родилките до 45 дни след раждането са освободени от потребителска такса за болничния престой. / Въпроси и отговори НЗОК

 

Реклама