Има ли право пациент на лекарства за сърцето и простатата, които се заплащат частично от НЗОК, ако е хоспитализиран за онкологично заболяване, т.е. тези лекарства нямат общо с онкологичното заболяване? Личният лекар отказва да му даде рецепта за тези лекарства. Къде е уреден нормативно отговорът на този въпрос

Съгласно Чл.37, ал. (5) на Националния рамков договор 2010 г. в случай на хоспитализиране на здравноосигурено лице НЗОК не заплаща за периода на хоспитализацията лекарства, медицински изделия и диетични храни, предписани от лекар от лечебно заведение за извънболнична помощ, необходими за:

1. основното заболяване, за което е хоспитализирано лицето; 2. новооткрито заболяване по време на стационарното лечение; 3. промяна на терапията, назначена от лекар в извънболничната помощ и заплащана от НЗОК за придружаващи хронични заболявания.
При хоспитализиране на пациент с хронични заболявания, извън посочените по-горе случаи, лекарят от извънболничната помощ / в случая  - Вашият личен лекар / може да предписва лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели без извършване на преглед, като в амбулаторния лист в поле "анамнеза" се отбелязва, че предписанието се извършва за хоспитализирано здравноосигурено лице. / Въпроси и отговори НЗОК

 

Реклама