По какъв начин се осъществява подаването на заявления за удостоверения за временно заместване на ЕЗОК по електронен път?

По принцип документите за издаване на ЕЗОК се подават лично в офисите на фирмата-изпълнител Консорциум „КИМ 2000” – в съответния областен град по местоживеене в България. (Адресите на офисите на фирмата може да намерите на електронната страница в меню „Международно сътрудничество” – под меню „Европейска интеграция”. Списъкът на разкритите нови 38 дистрибуторски пункта в страната за издаване на ЕЗОК може да видите и в меню „Новини” – от 20.06. 2010 година.).

Другият вариант е (при внезапно възникнало остро медицинско състояние) да се свържете с Вашата РЗОК в България (координатите на РЗОК са публикувани на нашия сайт) и да подадете по факс документи за издаване на Удостоверение за временно заместване(УВЗ), което може да изтеглите от сайта на НЗОК. Удостоверението има същата стойност пред чуждите изпълнители на медицинска помощ, но е със срок на валидност до 2 месеца.
За целта трябва да сте с непрекъснати здравноосигурителни права в България, да попълните заявление за издаване на УВЗ и да приложите копие от документ за самоличност.
Възможно е да се подадат документи и от чужбина, като те задължително следва да са нотариално заверени в съответната консулска служба на българското посолство – прави се нотариална заверка на заявлението и на снимката.
При отсъствие на лицето от страната, документите за издаване на ЕЗОК могат да се подадат в областните офиси на фирмата - изпълнител (КИМ 2000) от нотариално упълномощено лице. Подробна информация може да намерите на нашия сайт в меню  „Международно сътрудничество” – под меню „Европейска интеграция”.  Там е публикуван и формулярът за издаване на Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК./ Въпроси и отговори НЗОК

Подобни статии:
 

Реклама