Когато се пада във събота работен ден личният лекар трябва ли да работи ?

Общопрактикуващият(личният) лекар – ОПЛ, е задължен да осигурява на здравноосигурените лица постоянен денонощен достъп до консултация по телефон, в амбулаторията или в дома на пациента по преценка на самия ОПЛ.

Всеки личен лекар посочва в договора си с Районната здравноосигурителна каса свой заместник или заместници за случаите, когато не може да изпълнява лично задълженията си. За целта изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ могат да сключват договори с други лечебни заведения, които имат договор с НЗОК. Личните лекари обявяват в амбулаторията на място, достъпно за здравноосигурените граждани, своя месечен график, който съдържа и телефон за повикване. Ако смятате, че Вашите права като здравноосигурено лице са нарушени, може да подадете мотивирана жалба до директора на Районната здравноосигурителна каса или до директора на Националната здравноосигурителна каса.

Подобни статии:
 

Реклама