По принцип няма ограничения в броя на ползваните направления през годината за консултация със специалист. Лекуващият лекар (общопрактикуващ или специалист) обаче е този, който преценява необходимостта от издаване на направление за прегледи и изследвания, съобразно състоянието на пациента. / НЗОК въпроси и отговори

 

Реклама