Бременността над 35-годишна възраст, съгласно нормативната уредба, следва да се третира като „Бременност с риск”. Наблюдението на здравноосигурени жени, попадащи в тази група съгласно Приложение № 17 на НРД 2010, се провежда по програма „Майчино здравеопазване” от лекар специалист по „Акушерство и гинекология”.
Отговор на въпросите, отнасящи се до правата на здравноосигурените бременни жени и майки може да получите от нашия сайт в меню „Национален рамков договор 2010”- подменю „Приложение № 17”.

Ако смятате, че правата Ви на здравноосигурено лице са нарушени, може да подадете мотивирана жалба до директора на РЗОК/НЗОК.
НЗОК заплаща раждането по клинична пътека № 141 "Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение". Това включва както раждане по нормален път, така и чрез цезарово сечение. Начинът на родоразрешение се определя от АГ–специалиста. За раждане чрез цезарово сечение съществуват определени медицински индикации. Ако АГ-специалистът прецени, че е наложително секцио, бременната жена няма да заплати интервенцията.
В цената на пътеката са включени всички процедури, медикаменти и необходими консумативи. Бременните и родилките до 45 дни след раждането са освободени от потребителска такса за болничния престой. / НЗОК - въпроси и отговори

 

Реклама