Здравноосигурените лица могат да се лекуват по избор при всеки лекар по дентална медицина, подписал договор със здравната каса, без оглед на адресната регистрация. При посещение при лекар по дентална медицина пациентът носи личната си здравноосигурителна книжка, в която лекарят по дентална медицина вписва извършените дейности.

Здравноосигурените лица могат да се лекуват по избор при всеки лекар по дентална медицина, подписал договор със здравната каса, без оглед на адресната регистрация. При посещение при лекар по дентална медицина пациентът носи личната си здравноосигурителна книжка, в която лекарят по дентална медицина вписва извършените дейности. ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕНИТЕ НА ДЕНТАЛНИТЕ УСЛУГИ може да намерите на сайта на НЗОК  в Приложение № 22 “Пакети и стойности в лева, заплащани от НЗОК и здравноосигурените лица за дентална помощ” (в меню “Национален рамков договор 2010”).

Право на осигурените лица е да бъдат информирани за пакетите, обемите и стойностите на договорените дейности, преди да им бъдат предоставени дентални услуги. В здравноосигурителната книжка на лицето се отбелязват данните на лекаря по дентална медицина, извършил дейността, както и неговият подпис и печат. Вписват се кодовете на дейността и на съответния зъб - по договора с НЗОК, както и датата на извършването.
При всяко посещение при зъболекаря пациентът заплаща потребителска такса в размер на 1% от минималната работна заплата. Не заплащат потребителска такса гражданите, които попадат в категориите на освободените от нея лица, както и децата до 18-годишна възраст и навършилите 18-годишна възраст до завършване на образованието си (редовна форма на обучение).  
Ако смятате, че правата Ви на здравноосигурено лице са нарушени, имате право да подадете жалба до Районната здравноосигурителна каса по местоживеене, като предоставите съответните документи: касов бон за заплатените от Вас суми, здравноосигурителна книжка, амбулаторен лист от извършения преглед (Третият екземпляр от амбулаторния лист, върху който пациентът трябва да се подпише, се предоставя от зъболекаря).

Подобни статии:
 

Реклама