Програмата „Майчино здравеопазване” на НЗОК включва прегледи и изследвания за проследяване на бременността. При нормална бременност наблюдението се провежда от личния лекар или от специалист по акушерство и гинекология - по избор на бременната. При рискова бременност програма „Майчино здравеопазване” се изпълнява задължително от специалист акушер-гинеколог.

Ако не сте доволна от оказаната Ви помощ от акушер-гинеколога, може да направите преизбор на наблюдаващия бременността Ви АГ-специалист. За целта Вашият личен лекар ще издаде „Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение” (бланка МЗ-НЗОК №3). Първоначално избраният от Вас акушер гинеколог трябва да предостави необходимата документация, свързана с бременността Ви.
Отговор на въпросите, отнасящи се до правата на здравноосигурените бременни жени и майки може да получите от нашия сайт в меню „Национален рамков договор”- подменю „2010”- „Приложение № 15 и № 17 ”, както и от публикуваната в електронен вид брошура "Аз ще ставам майка". Тя е подготвена в съответствие с програмата на НЗОК "Майчино здравеопазване". Брошурата е достъпна от уводната страница на институцията и е  лесно различима чрез художественото си оформление.

 

Реклама