Диспансерни пациенти при ендокринолог

Печат

Съгласно изискванията на нормативната уредба: „В случаите, когато диспансеризираното лице е със заболявания, класифицирани в един клас, но с различни МКБ-кодове, за едни от които подлежи на диспансерно наблюдение при личния лекар, а за други – при лекар специалист, ЗЗОЛ подлежи на диспансерно наблюдение (медицински дейности и изследвания по вид, обем и честота) за всички заболявания само от лекаря специалист, съгласно Приложение № 13 и Приложение № 16 към НРД 2010”. Периодът на диспансерната година следва да се брои от датата на диспансеризирането на лицето. Диспансерната година за този пациент е една, тя не зависи от броя на диагнозите и заболяванията му.

В случаите, когато при преглед на здравноосигурено лице(ЗЗОЛ) на база издадено направление №3 от лекар в специализираната извънболничната медицинска помощ се установи, че става дума за заболяване, включено в Наредба №39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията и Приложение №16 „Пакет дейности и изследвания на ЗЗОЛ, диспансеризирани от лекар специалист”, ЗЗОЛ подлежи на диспансерно наблюдение и диагнозата (в т.ч. МКБ код) се отразяват в амбулаторния лист. В амбулаторния лист при диспансерно наблюдение, при всеки преглед се вписват всички диспансерни диагнози.
Яснота по всички поставени от Вас въпроси, би трябвало да има Вашият лекар специалист, който има сключен договор с НЗОК.
Подробна информация може да намерите на сайта на НЗОК – в меню„Национален рамков договор”, подменю „2010” - „Приложение №13” и „Приложение №16”. / НЗОК - въпроси и отговори

Подобни статии: