Медицинското направление за консултация или провеждане на съвместно лечение може да се ползва до 30 календарни дни от издаването му. Срокът за извършване на вторични прегледи от лекар специалист е до 45 календарни дни от датата на извършване на първичния преглед.
Личният лекар не може да издаде ново направление към  специалист за едно и също състояние (диагноза) при положение, че медицинското направление е в сила до 45 дни от датата на първичния преглед при специалиста и той има задължението в рамките на този период да осъществи необходимите вторични прегледи.

Специалистът определя необходимостта от вторичните прегледи в рамките на този срок (от 45 дни), съобразно състоянието на пациента.
Извършването на консултации със специалисти от различни специалности се преценява от общопрактикуващия лекар, съобразно необходимостта и състоянието на пациента, както и в какъв период от време да стане това.
Медицинско направление за консултация и съвместно лечение се издава не само от личния лекар, но и от лекарите специалисти за консултация с друг специалист. / НЗОК - въпроси и отговори

 

Реклама