Смяната, или новия избор на личен лекар трябва ли да бъде непременно на територията на постоянния адрес?

Съгласно чл.4 на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ здравноосигурените лица имат право свободно да избират общопрактикуващ/личен лекар (ОПЛ) в лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ на територията на цялата страна, сключило договор с НЗОК.

Изборът на друг лекар обаче следва да се направи в периода от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември на всяка календарна година. Следователно, ако сте в периода от 1 до 30 юни или от 1 до 31 декември, Вие можете да направите нов избор на ОПЛ на територията на цялата страна, независимо от Вашия настоящ адрес. / НЗОК - въпроси и отговори

Подобни статии:
 

Реклама