Здравноосигурен в ЕС

Печат

Майка ми работи в Италия и там е здравноосигурена, но в България е с прекъснати заравноосигурителни права. Въпроса ми е когато се върне в отпуск през лятото, ще има ли прооблем да замине отново на работа в Италия?

Тъй като майка Ви е италианско осигурено лице (а както знаете Италия е член на ЕС), не е необходимо тя да се осигурява и в България. Европейското законодателство забранява двойното осигуряване.

При престой в друга държава от ЕС (вкл. и в държавата по произход) достатъчен документ е валидната Европейска здравноосигурителна карта. Тя може да се използва само при спешни и неотложни медицински състояния. / НЗОК - въпроси и отговори

Подобни статии: