При изгубване, кражба или унищожаване на издадена здравноосигурителна книжка процедурата е следната: здравноосигуреното лице трябва да подаде молба-декларация по образец до директора на Районната здравноосигурителна каса (РЗОК). Изгубената, открадната или унищожена здравноосигурителна книжка се обявява от директора на РЗОК за невалидна.

Здравноосигуреното лице трябва да заплати за новата книжка 3,84 лв., за което следва да му бъде издаден документ. До три дни здравноосигуреният трябва да представи на общопрактикуващия лекар протокола и новата здравноосигурителна книжка - за заверка. В РЗОК здравноосигуреният гражданин следва да съобщи номера на изгубената здравноосигурителна книжка (информацията се търси от общопрактикуващия лекар, който я е издал). / НЗОК - въпроси и отговори

 

Реклама