Направление за специалист

Печат

В рамките на един месец на колко направления за един и същи специалист имам право. след като при посещението при един няма никакъв резултат?

Лекуващият лекар (общопрактикуващ или специалист) е този, който преценява необходимостта от издаване на направление за прегледи и изследвания, съобразно състоянието на пациента. Медицинското направление за консултация или провеждане на съвместно лечение може да се ползва до 30 календарни дни от издаването му.

Срокът за извършване на вторични прегледи от лекар специалист е до 45 календарни дни от датата на извършване на първичния преглед при него. Личният лекар може да издаде направление за консултация или съвместно лечение към всеки специалист, но не и към лекар със същата специалност, към когото вече е издал направление преди изтичането на сроковете на първоначално издаденото. Издаването на ново направление към същия специалист става след изтичането на този срок и след преглед от личния лекар за установяване на необходимостта от повторна консултация. Медицинско направление за консултация и съвместно лечение се издава от личния лекар, но и от лекарите специалисти за консултация с друг специалист и за решаване на проблеми, възникнали в хода на дадено заболяване. / НЗОК - въпроси и отговори

Подобни статии: