Няма такъв гратисен период. ЕЗОК е препоръчителен документ, който при внезапно възникнало медицинско състояние в ЕС би улеснил достъпа до лекари и лечебни заведения в съответната държава.

Подобни статии:
 

Реклама