Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г. и бр. 9 от 2010 г.), в сила от 01 януари 2012 г. Дата: 23.12.2011  (1 033,0KB)

Материалът се публикува на 23 декември 2011 г. в 12:30 часа и включва всички данни за лекарствени продукти от Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък, актуализация към 28 ноември 2011 г., публикувана на интернет страницата на Комисията по Позитивен лекарствен списък на 28.11. 2011 г.

Изменение към „Списък на лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.) - в сила от 16 декември 2011 г. Дата: 15.12.2011  (59,5KB)

Материалът се публикува на 15.12.2011 г. в 13:10 часа и включва извадка от Актуализация на Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък към 28 ноември 2011 г., публикувана на интернет страницата на Комисията в сайта на МЗ на 28.11.2011 г.

Изменение към „Списък на лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.) - в сила от 01 декември 2011 г. Дата: 30.11.2011  (121,0KB)

Материалът се публикува на 30.11.2011 г. в 19 часа и включва извадка от Актуализация на Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък към 28 ноември 2011 г., публикувана на интернет страницата на Комисията в сайта на МЗ на 28.11.2011 г.

Изменение към „Списък на лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.) - в сила от 16 ноември 2011 г. Дата: 15.11.2011  (88,5KB)

Материалът се публикува на 15.11.2011 г. в 17 часа и включва извадка от Актуализация на Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък към 04 ноември 2011 г., публикувана на интернет страницата на Комисията в сайта на МЗ на 04.11.2011 г.

Изменение към „Списък на лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.) - в сила от 1 ноември 2011г. Дата: 31.10.2011  (109,5KB)

Изменение към „Списък на лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.) Дата: 14.10.2011  (55,0KB)

В сила от 16 октомври 2011г.

Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г. и бр.9 от 2010г.), в сила от 01 октомври 2011 година Дата: 26.09.2011  (942,0KB)

Материалът се публикува на 26 септември 2011 г. в 15:30 часа и включва всички данни за лекарствени продукти от Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък, актуализация към 20 септември 2011 г., публикувана на интернет страницата на Комисията по Позитивен лекарствен списък на 20.09. 2011 г.“

Изменение към „Списък на лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.) - в сила от 16 септември 2011г. Дата: 15.09.2011  (53,5KB)

Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г. и бр.9 от 2010г.), в сила от 01 септември 2011 година Дата: 25.08.2011  (911,5KB)

Материалът се публикува на 25 август 2011 г. в 16:30 часа и включва всички данни за лекарствени продукти от Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък, актуализация към 23 август 2011 г., публикувана на интернет страницата на Комисията по Позитивен лекарствен списък на 23.08. 2011 г.

Изменение към „Списък на лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), за които има промяна в разпространението и доставките от търговците на едро, посочени от притежателите на разрешения за употреба на лекарствени продукти, по реда на чл.5 от Наредба №10 от 24.03.2009г. - в сила от 16 август 2011г. Дата: 15.08.2011  (33,5KB)

Изменение към "Списък на лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 01 август 2011 година"- Материалът се публикува на 29.07.2011 г. и включва извадка от Актуализация на Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък към 27 юли 2011 г., публикувана на интернет страницата на Комисията в сайта на МЗ на 29.07.2011 г. Дата: 29.07.2011  (72,5KB)

Изменение към "Списък на лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.)". Материалът включва извадка от Актуализация на Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък към 27 юни 2011 г, публикувана на интернет страницата на Комисията в сайта на МЗ на 27.06. 2011 г. Дата: 15.07.2011  (40,5KB)

В сила от 16 юли 2011 година

Изменение към „Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба №10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн.ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г. и бр.9 от 2010г.), в сила от 01 юли 2011 г. Дата: 27.06.2011  (888,0KB)

Изменение към „Списък на лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г., изм. бр.34, 38 и 40 от 2009г. и бр.9 от 2010г.), в сила от 16 юни 2011г. Дата: 15.06.2011  (62,5KB)

Изменение към „Списък на лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), за които има промяна в разпространението и доставките от търговците на едро, посочени от притежателите на разрешения за употреба на лекарствени продукти, по реда на чл.5 от Наредба №10 от 24.03.2009г. - в сила от 01 юни2011г. Дата: 31.05.2011  (38,0KB)

Изменение към „Списък на лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), за които има промяна в разпространението и доставките от търговците на едро, посочени от притежателите на разрешения за употреба на лекарствени продукти, по реда на чл.5 от Наредба №10 от 24.03.2009г. - в сила от 16 май 2011г. Дата: 13.05.2011  (176,5KB)

Изменение към “Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г. и бр.9 от 2010г.), в сила от 01 май 2011 година. Дата: 27.04.2011  (966,0KB)

Изменение към „Списък на лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), за които има промяна в разпространението и доставките от търговците на едро, посочени от притежателите на разрешения за употреба на лекарствени продукти, по реда на чл.5 от Наредба №10 от 24.03.2009г. - в сила от 16 април 2011г. Дата: 15.04.2011  (34,5KB)

Изменение към „Списък на лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 01 април 2011г. Дата: 31.03.2011  (70,0KB)

Изменение към „Списък на лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), за които има промяна в разпространението и доставките от търговците на едро, посочени от притежателите на разрешения за употреба на лекарствени продукти, по реда на чл.5 от Наредба №10 от 24.03.2009г. - в сила от 16 март 2011г. Дата: 15.03.2011  (42,0KB)

Изменение към „Списък на лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 01 март 2011г. Дата: 25.02.2011  (823,5KB)

Изменение към „Списък на лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 16 февруари 2011г. Дата: 15.02.2011  (41,0KB)

Изменение към "Списък на лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.) - в сила от 01.02.2011 г. Дата: 31.01.2011  (43,5KB)

Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания, които се заплащат по реда на Закона за здравното осигуряване, за които има промяна в разпространението и доставките от търговците на едро, посочени от притежателите на разрешение за употреба на лекарствени продукти, по реда на чл. 5 от Наредба № 10 от 24 март 2009г. - в сила от 16.01.2011 г. Дата: 14.01.2011  (44,5KB)

Изменение към "Списък на лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.) - в сила от 01.01.2011 г. Дата: 23.12.2010  (747,5KB)

Материалът се публикува на 23 декември 2010 г. в 16:15 часа и включва всички данни за лекарствени продукти от Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък, актуализация към 21 декември 2010 г., публикувана на интернет страницата на Комисията по Позитивен

Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания, които се заплащат по реда на Закона за здравното осигуряване, за които има промяна в разпространението и доставките от търговците на едро, посочени от притежателите на разрешение за употреба на лекарствени продукти, по реда на чл. 5 от Наредба № 10 от 24 март 2009г. – в сила от 01.12.2010 г. Дата: 30.11.2010  (58,5KB)

Изменение към "Списък на лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 16 ноември 2010 година" Дата: 15.11.2010  (59,0KB)

Материалът се публикува на 15.11.2010 г. в 16:30 часа и включва извадка от Актуализация на Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък към 10 ноември 2010 г, публикувана на интернет страницата на Комисията в сайта на МЗ на 12.11. 2010 г.

Изменение към "Списък на лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 01 ноември 2010 година" Дата: 25.10.2010  (689,5KB)

Материалът се публикува на 25 октомври 2010 г. в 13:30 часа и включва всички данни за лекарствени продукти от Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък, актуализация към 12 октомври 2010 г., публикувана на интернет страницата на Комисията по Позитивен лекарствен списък на 12.10.2010 г.

Изменение към "Списък на лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 16 октомври 2010 година. Дата: 15.10.2010  (29,5KB)

Изменение към "Списък на лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 01 октомври 2010 година" Дата: 30.09.2010  (57,5KB)

Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания, които се заплащат по реда на Закона за здравното осигуряване, за които има промяна в разпространението и доставките от търговците на едро, посочени от притежателите на разрешение за употреба на лекарствени продукти, по реда на чл. 5 от Наредба № 10 от 24 март 2009г. – в сила от 16.09.2010 г. Дата: 15.09.2010  (80,0KB)

Подобни статии:
 

Реклама