При предписване на лекарствени продукти по рубрика “захарен диабет”, включваща Е10, Е10.3, Е10.4, Е10.5 и Е10.9, на здравноосигурените пациенти могат да бъдат предписвани общо до 3 лекарствени продукта (Указание за работа с Лекарствения списък на НЗОК 2006)

 

Реклама