НЗОК заплаща ли прегледите при мамолог?

Печат

Личният лекар след клинично изследване на млечните жлези насочва при необходимост с медицинско направление здравноосигурената жена за консултация към специалист по акушерство и гинекология, сключил договор с Националната здравноосигурителна каса. Специалистът насочва по преценка здравноосигуреното лице с медицинско направление за високоспециализирана диагностична дейност – “Мамография на двете млечни жлези" към лаборатория по образна диагностика, оборудвана с мамограф и сключила договор с НЗОК. В този случай касата заплаща напълно мамографското изследване.