С цел избягване на двойното осигуряване, гражданинът по правило се осигурява там, където работи. Според чл.33 от Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (в сила от 1 януари 2007 г.): “Не са задължително осигурени в НЗОК лицата, които съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност подлежат на здравно осигуряване в друга държава членка.”

Подобни статии:
 

Реклама