PREVENAR
(ПРЕВЕНАР)

Адсорбирана пневмококова захаридна конюгатна ваксина.
Инжекционна суспенсия от 0,5 ml за мускулно приложение.
Ваксината представлява хомогенна бяла суспенсия.
Схемите за имунизация с Prevenar трябва да се основават на официалните препоръки.
Кърмачета на възраст 2 - 6 месеца:
Първичната имунизация при кърмачета се състои от три последователни дози по 0,5 ml, като първата доза обикновено се прилага на възраст 2 месеца, а интервалът между отделните дози е най-малко 1 месец. Препоръчва се четвърта доза през втората година от живота.
Като алтернатива може да се използва и двудозова схема на имунизация, когато Prevenar се прилага като част от планова имунизационна програма за кърмачета. Първата доза може да се приложи не по-рано от 2-месечна възраст, втората доза най-малко 2 месеца по-късно и трета (бустер) доза на възраст 11-15 месеца (вж. точка 5.1).
Не ваксинирани по-рано по-големи кърмачета и деца:
Кърмачета на възраст 7 - 11 месеца: две дози по 0,5 ml, с интервал най-малко 1 месец помежду им. Препоръчва се трета доза през втората година от живота.
Деца на възраст 12 - 23 месеца: две дози по 0,5 ml, с интервал най-малко 2 месеца помежду им.
Деца на възраст 24 месеца - 5 години: една единствена доза.

SYNFLORIX
(СИНФЛОРИКС)
Инжекционна суспенсия от 0,5 ml за мускулно приложение.
Пневмококова конюгатна ваксина срещу Streptococcus pneumoniae. Новото поколение пневмококова ваксина, която покрива 10 серотипа и съдържа белтък носител, който е извлечен от Не-типизируем.
Препоръчителната ваксинационна схема е 3 дози до 6-тия месец с интервал от най-малко 1 месец между дозите (до 6-тия месец рискът от пневмококови заболявания е най-висок) + 1 допълнителна доза през втората година на детето
Други схеми на ваксинация
7 – 11 месеца: 2 дози до 12 месец с минимум 1 месец между дозите + 1 бустерна доза до втората година на детето (2+1)
12 – 23 месеца: 2 дози с минимум 2 месеца между тях. Не се налага бустерна доза при тези деца.
След 2г – дозата е една.

Pneumo 23
(Пневмо 23)
Инжекционна суспенсия от 0,5 ml за мускулно приложение.
Полизахаридна ваксина за щамове на Стрептококус пневмоние (пневмокок). Прилага при деца над 2 год. и възрастни. Дозата е една, а реимунизацията е след 5 години. 

 

Реклама