Всеки гражданин независимо че е задължително здравно осигурен и има право на медицински услуги, заплащани от НЗОК, може да се осигури допълнително към лицензиран доброволен здравен фонд. Услугите, предлагани от тези фондове включват и надграждат обема от здравни и медицински услуги заплащани от НЗОК. В зависимост от избраната опция, клиентите на доброволните фондове получават медико-диагностични изследвания в по-голям обем и без необходимост от направления за извършването им. В тези случаи изследванията се заплащат от доброволните осигурителни фондове към които пациента е осигурен и предпочел да закупи съответния пакет от услуги. Предимствата, които ползва пациента като доброволно осигурен са навременното извършване на изследванията, възможностите до ползва по-голям обем, съобразно опцията за която е осигурен, както и незаплащане на допълнителни суми при получаване на услугата.

 

Реклама