Право на пациента е да ползва специализирана медицинска помощ в случаите, когато състоянието му го изисква. Специализирана извънболнична медицинска помощ се оказва на здравноосигурените лица, на които общопрактикуващият лекар е издал “Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК № 3).

Специализирана медицинска помощ се ползва на територията на цялата страна в лечебни заведения, сключили договор с Районна здравноосигурителна каса. Медицинското направление за консултация или провеждане на съвместно лечение може да се ползва до 30 календарни дни от издаването му. Пациента има право на вторичен преглед при специалиста в срок до 30 календарни дни от датата на извършване на първичния.

Пациентът има право да получи специализирана помощ в дома си в случай, че лекарят е повикан за консултация от ОПЛ, който е преценил, че състоянието на пациента не позволява да посети кабинета на специалиста, както и когато лицето е лекувано от него и се налага повторно посещение в дома на пациента.

При получаване на специализирана медицинска помощ пациентите не заплащат суми за консултациите и проведеното лечение с изключение на потребителската такса, ако не са освободени по реда на Закона за здравното осигуряване и Националния рамков договор.

 

Реклама