С едно посещение при личния лекар е възможно да бъдат предписани необходимите безплатни лекарствени продукти по повече от един протокол. Лекарят/зъболекарят/ предписва лекарствените продукти от лекарствения списък на НЗОК на цели опаковки при хронични заболявания за не повече от 30 дни. Изключение се допуска при липса на подходяща опаковка в лекарствения списък на НЗОК. В този случай на пациента се предписват лекарствени продукти в количества, достатъчни до следващото посещение и се записва с думи срокът, за който са предписани. Изпълнителите на медицинска или стоматологична помощ имат право да издадат рецептурна бланка преди изтичането на 30-дневния срок от предхождащото предписание в случаите, когато се налага изравняване на сроковете на предписване на лекарствата.

Здравноосигуреното лице и лекуващият лекар могат да уточнят дата за еднократно посещение в месеца за предписване на лекарства в удобно за тях време.

 

Реклама