При изгубване, кражба или унищожаване на издадена здравноосигурителна книжка здравноосигуреното лице трябва да подаде молба - декларация по образец до директора на РЗОК.  Изгубената, открадната или унищожена здравноосигурителна книжка се обявява от директора на РЗОК за невалидна. Обявлението за невалидността се публикува на официалната електронна страница на НЗОК.

Здравноосигуреното лице трябва да заплати за здравноосигурителната книжка 0.59 лв. (стара цена, до изчерпване на количествата от наличната партида в РЗОК) или 3,84 лв. (цена на книжките от новото издание), за което РЗОК следва да издаде документ. До три дни здравноосигуреният трябва да представи на избрания от него общопрактикуващ лекар протокола и новата здравноосигурителна книжка - за заверка.

Подобни статии:
 

Реклама