Как се осигуряват децата и младежите до 18-годишна възраст?

Печат

Съгласно промените в Закона за здравното осигуряване, в сила от 1 януари 2003 г., здравните вноски на децата до 18-годишна възраст се заплащат от републиканския бюджет. Това важи и за навършилите 18 години до завършване на средно образование (редовна форма), както и за студентите редовно обучение до навършване на 26 години и за докторантите редовна форма на обучение, независимо от възрастта.

Подобни статии: