На основание Наредба 39 за диспансеризацията заболяването “остеопороза с патологична фрактура” подлежи на диспансеризация от специалист ендокринолог. Пациентите с тази диагноза имат право на две консултации годишно със специалист ендокринолог и на едно изследване “остеодензитрометрия” с направление от специалист. За заболяването “остеопороза с патологична фрактура” НЗОК е утвърдила програма за лечение с лекарствения продукт Evista tabl.

За диагнозата “остеопороза без патологична фрактура” също има включени лекарства в Лекарствения списък на НЗОК 2006, които се изписват от общопрактикуващия лекар след задължителна консултация със специалист по профила на заболяването.

 

Реклама