Какви права имат бременните жени? Кои изследвания се поемат от здравната каса?

Печат

Профилактичните прегледи на бременните се извършват от специалист по акушерство и гинекология или от личния лекар по желание на бременната.

Профилактичните прегледи при бременност включват:

Дейности на Общопрактикуващия Лекар по програма "МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” при нормална бременност

Дейности на специалист по “Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина” по програма "МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ" за бременни с нормална бременност и бременност с риск

Подобни статии: