Възможно ли е личният лекар да откаже талон на бременна в 31 гестационна седмица поради ограничение на лимита? До кой месец от бременността трябва да се направят изследванията за Васерман, СПИН и Австралийски антиген на такива пациентки?

Печат

Личният лекар не може да откаже на пациентката необходимото направление. Профилактичните прегледи на бременните се извършват от специалист по акушерство и гинекология или от личния лекар по желание на бременната. Изследванията за сифилис(Васерман), хепатит В (НвS Ag), за HIV (при съгласие), се назначават от общопрактикуващия лекар или от специалиста при първото посещение на бременната.

Подобни статии: