Личният лекар не може да откаже на пациентката необходимото направление. Профилактичните прегледи на бременните се извършват от специалист по акушерство и гинекология или от личния лекар по желание на бременната. Изследванията за сифилис(Васерман), хепатит В (НвS Ag), за HIV (при съгласие), се назначават от общопрактикуващия лекар или от специалиста при първото посещение на бременната.

 

Реклама